About us

[EN]

BeePost is an internationally registered private brand uniting several companies with plans to become a private international postal service and to start the delivery of the correspondence from Estonia, Finland and Lithuania and other countries around the world. In the meanwhile, our mail is delivered by other postal carriers or transport companies. BeePost’s offices are located in Helsinki, Tallinn and Vilnius. More about BeePost’s products and service can be found at www.beepost.shop

The mission of BeePost project is to enrich the collectors’ mail sent by traditional postal carriers by original and attractive collectables.

BeePost collectables carry authentic and original designs so they cannot be confused with the stamps or other philatelic products of AB “Lietuvos paštas”, Omniva (ex-AS Eesti Post), Posti Group Oyj (ex-Itella, ex-Suomen Posti), etc.

BeePost collectables cannot be directly used to pay the postal or other services provided by AB “Lietuvos paštas”, Omniva (ex-Eesti Post), Posti Group Oyj (ex-Itella, ex-Suomen Posti), etc.

Apart from focusing on the unique BeePost brand collectables, our web-shop www.beepost.shop also presents a wide and attractive range of postage stamps from various countries at competitive prices.  Happy Collection with BeePost!

[LT]

BeePost“ yra tarptautiniu mastu registruotas privatus prekės ženklas. Esama planų įteisinti to pavadinimo privataus operatoriaus pašto paslaugas atitinkamose šalyse bei pradėti siųsti korespondenciją iš Estijos, Suomijos ir Lietuvos bei kitų pasaulio šalių. Šiuo metu, laikinai, mūsų siuntas pristato kiti pašto vežėjai ar transporto įmonės. „BeePost“ biurai yra Helsinkyje, Taline ir Vilniuje.

Daugiau informacijos apie „BeePost“ produktus ir paslaugas rasite www.beepost.shop

„BeePost“ projekto misija – paįvairinti tradicinių pašto vežėjų pristatomus laiškus ir kitas siuntas originaliais ir patraukliais BeePost kolekciniais ženklais, kurie, nors ir neturi mokumo funkcijos, galėtų būti pamėgti daugelio kolekcionierių.

Pažymėtina, kad „BeePost“ kolekciniai ženklai neatlieka mokumo funkcijos ir negali būti naudojami atsiskaitymui už AB „Lietuvos paštas“, „Omniva“(anksčiau „Eesti Post“), „Posti Group Oyj“(anksčiau „Itella“, dar anksčiau  „Suomen Posti“) ir kitų įmonių pašto ar kitas teikiamas paslaugas.

Terminas “kolekciniai ženklai” yra susiaurintas angliško termino “collectable” reiškiančio įvairiausius kolekcioniuojamus ar kolekcionuotinus dalykus. Remiantis šaltiniu: https://en.wikipedia.org/wiki/Collectable

„BeePost“ kolekciniai ženklai yra autentiško ir originalaus dizaino, todėl jų negalima supainioti su AB „Lietuvos paštas“, „Omniva“(anksčiau „Eesti Post“), „Posti Group Oyj“(anksčiau „Itella“, dar anksčiau  „Suomen Posti“) ir kitų šalių pašto operatorių pašto ženklais ar kitais filatelijos produktais.

Kilus klausimų dėl šių BeePost produktų statuso, paskirties ar kitų savybių, maloniai prašome kreiptis info@beepost.shop

Apart unikalių BeePost kolekcinių ženklų, mūsų internetinėje parduotuvėje www.beepost.shop rasite ir daugybę patrauklių pasiūlymų įvairių šalių pašto ženklams. 

Smagaus kolekcionavimo su „BeePost“!

X